Vi välkomnar vår nya kollega!

Daniel Markgren

I linje med vårt mål att bredda vår kompetens och vårt kunderbjudande har vi på Integpro anställt Daniel Markgren.

Daniel kommer närmast från en tjänst på Trimma där han har jobbat med kundimplementationer av budgetverktyget Insikt.

Daniel är en tekniskt lagt person med stort intresse för Business Intelligence och har jobbat mycket med

system grundat på OLAP-teknik och har dagligen arbetat med SQL, datawarehouse, ETL, SSIS, SSAS.