Välkommen 2018!

Tack alla gamla och nya kunder för 2017. Det har för oss varit ett bra och väldigt spännande år med många nya uppdrag, intressanta nyheter på BI-marknaden och nya partnersamarbeten. Nu ser vi fram emot ett lika händelserikt 2018.

BARC – Business Application Research Center genomför varje år världens största användarundersökning hos BI-kunder. Vad kunderna tycker är så klart viktigast av allt. Qlik placerar sig som klar etta i de flesta kategorierna. Ladda gärna hem hela rapporten genom att trycka på denna länk – BARC

Vi vill också ta tillfället i akt och påminna om ett par viktiga saker.

Boka uppgradering till QlikView 12!
Nu börjar det bli bråttom. Supporten av QlikView 11 har visserligen förlängts av Qlik till den sista mars 2018. Men boka in oss i tid ändå, så kan vi tillsammans i lugn och ro planera för er uppgradering. Detta gäller även er som har NPrinting 16.
Kontakta din huvudkontakt hos oss så får du veta mer.

Beställ en skräddarsydd utbildning i våra nya lokaler!
Vill ni ta ett omtag om ert beslutsstöd och samtidigt lära er mer om ert beslutsstödsverktyg? Gör då som många av våra kunder gjort och beställ ett utbildningspaket hos oss. Utbildningen tar fasta på er verksamhet och era applikationer. Få aktiviteter ger så mycket mervärde som en bra utbildning.
Mejla eller ring Lars Erhardsson, 070-5883056, för mer information och priser.
P.S. Vi har även intressanta paket för workshops hos er. Ring mig…

Säkra er Qlik plattform inför dataskyddsreformen – GDPR
I maj 2018 ersätts PUL (personuppgiftslagen) av en förordning som heter GDPR. Många av er arbetar säkert själva med de utmaningar reformen innebär.
Vi hjälper er gärna med att säkra er Qlik plattform och erbjuder:
• Inventering av BI-lösningen utifrån personuppgifter, behörigheter och lösningens systemintegrationer.
• Efter genomförd analys tillsammans med er verksamhet reducera antalet personuppgifter som finns inom er lösning.
• I de fall personuppgifter ändå behövs i er Qlik-lösning måste plattform och förvaltningsprocesser säkras, så att personuppgifter är skyddade och kan spåras.

Läs mer om oss på www.integpro.se
Integpro – Norrlands ledande BI-fabrik

Vi tar väldigt gärna emot synpunkter och förbättringsförslag på vårt kundbrev. Hör av dig till Lars Erhardsson eller Peter Wallmark om det eller om du har andra frågor.

Kommentera