TimeXtender

TimeXtender, ett verktyg för datalagerautomation,tillgängliggör företagets olika datakällor för centraliserad kontroll. Den smidigaste och enklaste lösningen på marknaden idag för att få det bakomliggande datat ut till slutanvändaren.

TimeXtender automatiserar det komplexa och tidsödande arbetet med att modellera och styra datat. Den automatiserar skrivandet av scriptkoden så att du inte behöver göra det. Eftersom det är baserat på en automatiserad teknologi så innebär det både en snabbhet och flexibilitet som levererar resultat 5 gånger snabbare än andra lösningar på marknaden.

TimeXtenders datalagerautomatisering hjälper företag att nyttja multipla datakällor, extrahera relevant information och lagra informationen i ett centraliserat och strukturerat datanav. Detta innebär att användare kommer åt informationen snabbt och enkelt och får därmed en version av sanningen.

Under 10 år med framgång och mer än 2 600 kunder från otaliga affärsområden i över 60 länder är TimeXtender idag världsledande av datalagerautomation för Microsoft® SQL Server®.

Discovery Hub - orange

Har du frågor om beslutsstöd?

Vi finns alltid tillgängliga att vägleda dig till att komma igång eller förbättra ditt beslutsstöd. Spara tid genom att prata med en expert.

Ring oss på +4670-552 81 81