Power BI

Nu har vi kunskap om skillnaderna mellan QlikView, Qlik Sense och Microsoft Power BI.

Vi är redo att föra diskussioner och hjälpa kunder med val av beslutsstödsverktyg utifrån respektive företags förutsättningar.

Power BI, liksom Qlik Sense, är en produkt som utvecklas i mycket snabb takt. Vi håller oss uppdaterade med de förändringar som sker och är redo att ta oss an uppdrag inom Power BI.

Kontakta oss redan idag för att ett förutsättningslöst möte där vi, utifrån Ert företags unika förutsättningar, kan guida Er rätt i den snabbt framväxande beslutsstödsdjungeln!

Kommentera