Nu har vi kunskap om skillnaderna mellan QlikView, Qlik Sense och Microsoft Power BI. Vi är redo att föra diskussioner och hjälpa kunder med val av beslutsstödsverktyg utifrån respektive företags förutsättningar. Power BI, liksom Qlik Sense, är en produkt som utvecklas i mycket snabb takt. Vi håller oss uppdaterade med de förändringar som sker och […]

Ökad transparens, medborgardelaktighet och öppenhet är ord som karaktäriserar ett starkt demokratiskt system med ambition att förmedla välfärd i toppklass. Att en IT-lösning kan vara ett led i att nå denna ambition har inte varit helt självklart, förrän nu. Integpro har lång erfarenhet av att leverera beslutsstöd till kommunal verksamhet och erbjuder bland annat lösningar […]

TimeXtender, ett verktyg för datalagerautomation, tillgängliggör företagets olika datakällor för centraliserad kontroll. Den smidigaste och enklaste lösningen på marknaden idag för att få det bakomliggande datat ut till slutanvändaren. TimeXtender automatiserar det komplexa och tidsödande arbetet med att modellera och styra datat. Den automatiserar skrivandet av scriptkoden så att du inte behöver göra det. Eftersom […]