Microsoft Power BI

powerbi-desktop

Microsoft Power BI är ett analys-och rapporteringsverktyg vars ledord är ”self-service”, d.v.s. att slutanvändaren själv ska kunna skapa rapporter och dashboards utan att behöva förlita sig på IT-avdelningen eller databasadministratörer.

Microsoft Power BI lanserades den 24 juli 2015 och är sprungen ur funktionalitet som även finns i Microsoft Excel, nämligen Power Query, Power Pivot och Power View. Med tiden har ytterligare funktionalitet lagts till, som t.ex. artificiell intelligens och stöd för ökad säkerhet. Produkten är synnerligen levande, och Microsoft levererar uppdateringar och förbättringar regelbundet (en ny release varje månad).

Microsoft Power BI består av två delar: Power BI Desktop och Power BI Service.

Power BI Desktop

Power BI Desktop är en programvara som låter användaren hämta, tvätta, modellera, analysera och visualisera data på ett smidigt sätt. Väldigt många olika sorters datakällor stöds, och kan kombineras. Exempelvis kan data hämtas från SQL-databaser, websidor, en mängd olika filtyper mm.

Power BI Service

Power BI Service är en molntjänst dit rapporter laddas upp och därifrån kan delas med andra inom organisationen. Rapporterna kan hållas ständigt uppdaterade för att alltid visa den senaste tillgängliga informationen som finns tillgänglig. Dashboards kan skapas med visualiseringar från olika rapporter.

IntegPro erbjuder konsulttjänster inom Microsoft Power BI. Vi hjälper till med förstudier, ta fram koncept eller bygga Er lösning!

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte där vi kan diskutera era behov!

Har du frågor om beslutsstöd?

Vi finns alltid tillgängliga att vägleda dig till att komma igång eller förbättra ditt beslutsstöd. Spara tid genom att prata med en expert.

Ring oss på +4670-552 81 81