Microsoft Excel

Excel är ett mycket viktigt verktyg för många organisationer, som används till allt från enklare kalkyler till mycket avancerade system.

Analysera, skapa kalkyler och rapporter.

Excel är ett oerhört flexibelt och kraftfullt verktyg som enligt Microsoft har över en miljard användare världen över, men många organisationer utnyttjar inte dess fulla potential. Till exempel kan datamodeller skapas i Excel, som kopplas upp mot databaser och andra datakällor för att automatiskt hämta ut den senaste informationen, som sedan kan användas för analys, uppföljning eller rapport.

 

Image_PictureOfData_713x389
  • Power Query – Hämta, strukturera och tvätta data från olika datakällor
  • Power Pivot – Modellera data och skapa dynamiska rapporter
  • Power View – Visualisera data på ett effektfullt sätt
  • Power BI – Ladda upp rapporter skapade i Excel till Power BI för att smidigt dela och samarbeta inom organisationen

Har du frågor om beslutsstöd?

Vi finns alltid tillgängliga att vägleda dig till att komma igång eller förbättra ditt beslutsstöd. Spara tid genom att prata med en expert.

Ring oss på +4670-552 81 81