Kundbrev Integpro

Underskning32-990a280a2801453cBäste kund, vi vill börja med att tacka för samarbetet under året och hoppas att ni är nöjda med den service och det bemötande ni har fått av oss på Integpro.

Nyheter från Integpro

Nya LiFe

Vi har tagit fram en ny version av LiFE, se längre ned i brevet.

Nya medarbetare

Vi har glädjen att meddela att vi förstärker och breddar vår verksamhet. Två nya medarbetare hälsas välkomna, Sebastian Salonen finns redan hos oss. En fullstackutvecklare som just nu slutför LiFE 2.0. Sen så kommer Daniel Markgren i mitten av januari 2020. Daniel kommer från en tjänst som implementatör av budgetsystem. Han kommer hos oss att jobba med databaser, SQL-relaterat och BI-verktygen Qlik Sense och Power BI.

Nyheter från QlikBI_Man-990a28051401453c

Qlik fortsätter sin satsning mot Cloud och subscribtion.  I linje med detta så försvinner nu Qlik Sense desktop som gratislicens. Har ni några frågor kring detta så hör av er till oss på Integpro.

 

Nya LiFe

Vi har under årens lopp identifierat ett behov hos många av våra kunder som redan använder sig av BI verktyg. Ofta vill man sammanställa sina redan framtagna KPI:er och mätetal från olika verksamhetsområden för att sedan kunna nå ut med dessa på ett strukturerat och kontrollerat sätt till olika målgrupper.

Sedan några år tillbaka har vi tagit fram en informationslösning som möjliggör detta och hanterar följande:

  • Verksamhetsanpassade informationstavlor
  • Behörighetsstyrning
  • Central administration
  • Integration mot BI verktyg
  • Tredje-parts integration

 

Dataanalys

Det pratas om BI, Big Data, AI, Machine learning, advanced analytics och gud vet vad. Visst börjar det att bli lite förvirrande, alla dessa olika buzzwords!

För många kunder handlar det om att få kontroll på sin information. Att vaska fram guld ur data och omvandla den till underlag för smarta, affärsmässiga beslut. Det kan handla om minskad tid för att skapa och köra rapporter. Många vill ha bättre samsyn kring viktiga nyckeltal och om hur viktiga interna processer fungerar tillsammans.

Allt detta och mer därtill brukar vi samla under benämningen beslutstöd. Ett stöd för att fatta smarta beslut. Ett kärt barn har många namn 😊

Nu vill vi önska er en God Jul & Gott Nytt År!