Integrationer

Vi har en lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder skapa effektiva processer i sina respektive verksamheter.
Det innebär ofta behov av att funktionellt integrera olika system med varandra. Integrationer ska se till att systemen arbetar tillsammans och helst utan att kunden uppfattar det som mer än ett system.
Vi är stolta att kunna uppvisa ett stort antal lyckade projekt.
Några av de system vi arbetat med är:
Salesforce, Coupa, Movex M3, SAP, Digpro, Stratsys och ett flertal andra system.

Vi avser på denna sida inom kort att närmare presentera några spännande kundcase.
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.
Ring 070-552 81 81 och prata med Peter Wallmark.

integration
LifeLogo Bild 1
maxresdefault
Qlik Sense
Qlik_Logo_Pos_RGB_overlay