Integpro AB

Integpro fyller snart 15 år. Det har varit fantastiska år, fort har det gått också.

Vår bransch kräver en ständig utveckling, ny teknik och nya produkter dyker hela tiden upp på marknaden. Detta kräver en ständig uppdatering och utveckling av oss som BI-leverantör. Vi ska kunna erbjuda kunderna det bästa av det bästa!

Business Intelligence, BI, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder, det syftar till att stödja beslutsfattande.

Vi startade med den revolutionerade tekniken bakom produkten QlikView.

Patent för komprimering av data och associativ förmåga hjälpte oss och våra kunder till snabb koll på viktig beslutstödsinformation.

Den tekniken är viktig för oss även idag, men vi har nu kompletterat vårt utbud med tjänster och lösningar för att bli än mer heltäckande inom BI. Läs mer om vårt utbud under fliken Produkter.

Så kort och gott vill vi nu presentera oss själva som en BI-fabrik, både gällande vårt team och hur vi kan erbjuda våra tjänster kring utveckling och support, samt produkt- och kompetensmässigt, där vi kan ta ansvar för hela BI-området, allt från datalager, till data-blending och slutanvändarverktyg som Qlik’s produktportfölj och MS Power BI.

Har ni behov av bättre beslutsunderlag, har ni en eller flera databaser som är svåra att hämta data ifrån, vill ni ha hjälp med genomtänkta presentationer av information i form av nyckeltal och annat?

Då kanske ni är nyfikna på oss, tveka inte att höra av er, ett första förutsättningslöst möte är alltid kostnadsfritt.

Välkommen!

Workflow with new technologies

Har du frågor om beslutsstöd?

Vi finns alltid tillgängliga att vägleda dig till att komma igång eller förbättra ditt beslutsstöd. Spara tid genom att prata med en expert.

Ring oss på +4670-552 81 81