Beslutsstöd för kommuner

Ökad transparens, medborgardelaktighet och öppenhet är ord som karaktäriserar ett starkt demokratiskt system med ambition att förmedla välfärd i toppklass. Att en IT-lösning kan vara ett led i att nå denna ambition har inte varit helt självklart, förrän nu.

Integpro har lång erfarenhet av att leverera beslutsstöd till kommunal verksamhet och erbjuder bland annat lösningar för:

 • Skola och omsorg
 • Kommunal ekonomistyrning
 • HR-funktionen
 • Inköpsprocessen
 • Stadsplanering och bygglov
 • Enkätuppföljning och svarsvisualiseringar
 • Förbättrad nyckeltalsuppföljning
 • Ärendehanteringslösningar
 • Medborgarportaler
 • Integrationer med målstyrningsverktyg
 • Visualiseringar via karta för att öka förståelsen av data inom rad områden t ex skolskjutsar, bygglov, elevströmmar, planering av hemtjänst mm.

Vi har även tagit fram en paketerad lösning för framförallt mindre kommuner som rönt stort intresse.

Det viktiga är att vi kan erbjuda er det smidigaste BI-verktyget med en bra grund som ni sedan kan skräddarsy för just er uppföljning och analys.


Kontakta oss

I Sverige använder ca 100 kommuner Qlik för att förbättra och förenkla sin verksamhet. Upptäck varför!

Kontakta oss idag på telefon +4670-552 81 81 eller mejl:  för en förutsättningslös demonstration.

Mobile+Working+463x285-bi